Holistische massage

Met Zihn heb ik mijn holistische massage praktijk vormgegeven. Het holisme is de naam die gegeven wordt aan de levensovertuiging dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dat is ook mijn overtuiging. Bijvoorbeeld een spier die vast zit, heeft een oorzaak. Ik kijk niet alleen naar deze vastzittende spier, maar ook naar de oorzaak die eraan ten grondslag ligt. Lees meer >>