Beroepscode

Met ZihnĀ ben ikĀ gebonden aan de beroepscode zoals die door de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (www.lvnt.nl) wordt voorgeschreven.

De Beroepscode in het kort
De code legt een aantal basisvoorwaarden vast die ik onderschrijf zoals:

  • Vertrouwelijkheid
  • Integriteit
  • Respect
  • Onpartijdigheid

Beroepsgeheim
Onderdeel van de ethische code die ik aanhoud is geheimhoudingsverplichting. Dit betekent dat je ervan op aankunt dat ik geen informatie aan derden verstrek over wat er tijdens de sessies mij in vertrouwen verteld wordt.

Klik hier voor meer informatie