Beroepscode

Met Zihn ben ik gebonden aan de beroepscode zoals die door de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (www.vnt-nederland.nl)  wordt voorgeschreven. Met Zihn ben ik ook verbonden aan Kata (www.kata.nl), de beroepsvereniging voor TouchPro stoelmassage. Ik ben lid van beide organen die o.a. de kwaliteit van de dienstverlening bewaken.

De Beroepscode in het kort
De code legt een aantal basisvoorwaarden vast die ik onderschrijf zoals:

  • Vertrouwelijkheid
  • Integriteit
  • Respect
  • Onpartijdigheid

De volledige tekst van de beroepscode kun je lezen bij de VNT (pdf) >>

Beroepsgeheim
Onderdeel van de ethische code die ik aanhoud is geheimhoudingsverplichting. Dit betekent dat je ervan op aankunt dat ik geen informatie aan derden verstrek over wat er tijdens de sessies mij in vertrouwen verteld wordt.